Wybrane tłumaczenia ustne


Wybrane tłumaczenia ustne:

01-02.03.2011 - BP Polska - szkolenie IT, tłumaczenie konsekutywne polsko-rosyjskie i angielsko-rosyjskie

03.03.2011 - Teatr Wielki, Eye, Kaballah, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

28.02.2011 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rewitalizacja terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze oraz powołanie tam państwowej placówki muzealnej, (w tym historia II wojny światowej i Holocaustu, konserwacja zabytków, inwestycje budowlane, finanse i zamówienia publiczne, umowy międzynarodowe), tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

24-25.02.2011 - MaxVantage, Konferencja nt. studiów klinicznych dotyczących leku na raka prostaty, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rumuńskie

17.02.2011 - Promedica Care sp. z o.o., tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

08.02.2011 - Bruksela - Konferencja nt. praw człowieka w Kazachstanie, tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie

07.02.2011- PAIiIZ, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

25-26.01.2011 - E-Travel, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

18.01.2011 - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, Forum Prawników Związkowych, Rola związków zawodowych w zwalczaniu pracy przymusowej i handlu ludźmi, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

13.01.2011 - Citybell, AMS, STROER , tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie

17.12.2010 - Instytut Badań nad Gospodarką Bankową - Gdańska Akademia Bankowa, bankowość, finanse, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

16.12.2010 - Royal Unibrew Polska Sp. z o.o., Fuzja firm - tłumaczenie biznesowe, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

15.12.2010 - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, "Uznawanie i wykonalność orzeczeń arbitrażowych po upływie 50 lat obowiązywania Konwencji Nowojorskiej", tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie

09.12.2010 - Wolters Kluwer, tłumaczenie konsekutywne angielsko-rosyjskie

06-07.12.2010 - OBWE Meeting, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

22-24.11.2011 - Centrum Symulacji i Gier Komputerowych Akademii Obrony Narodowej, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

13.11.2010 - Kancelaria Sejmu, Kolacja z okazji Dorocznej Sesji ZP NATO, tłumaczenie konsekutywne polsko-angielskie

09-10.11.2011 - BRC HP Developments Sp. z o.o., Tematyka bankowa. Bankowość elektroniczna, tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie

02.11.2010 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uczestnictwo w rozmowie telefonicznej Sekretarza Stanu pana Piotra Żuchowskiego z panem Ministrem Ed Vaizey'em z Wielkiej Brytanii, tłumaczenie konsekutywne polsko-angielskie

27.10.2010 - South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

17-19.11.2009 - Kancelaria Sejmu, Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii, tłumaczenie konsekutywne rumuńsko-polskie

25-26.10.2010 - Kancelaria Prezydenta RP, wizyta Prezydenta RP w Rumuni, tłumaczenie konsekutywne polsko-rumuńskie

29.09-01.10.2009 - OBWE, Human Dimension Implementation Meeting - tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

12.10.2010 - ENPI Cross-Border Cooperation Programme Lithuania-Poland-Russia 2007-2013: opportunities and perspectives for the development of the cross-border area, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

07-08.10.2010 - COMARCH SA, ECOD International Conference 2010, rozwiązania IT dla branż retail i FMCG, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

04-06.10.2010 - OBWE, side events, PR - 215206, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

01.10.2010 - IBF - International Consulting, side event, Women's rights in Central Asia, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

27-30.09.2010 - Kancelaria Sejmu, Wizyta Grupy Bilateralnej Rumuńsko-Polskiej, tłumaczenie konsekutywne polsko-rumuńskie

24.09.2010 - Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, biznes-lunch z delegacją z Kazachstanu,  tłumaczenie konsekutywne polsko-rosyjskie

21.09.2010 - PKN Orlen, "Method of thermal utilization of waste - plasma II generation", tłumaczenie konsekutywne polsko-angielskie

18-23.09.2010 - ELIOS (olimpiada specjalna), Forum Rodziny Olimpiad Specjalnych 2010, tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie, tłumaczenie konsekutywne angielsko-rosyjskie

09.09.2010 - MSZ, Polkomtel SA, Wymiar biznesowy Partnerstwa Wschodniego, tłumaczenie symultaniczne polsko-rosyjskie

08-10.09.2010 - Forum Ekonomiczne w Krynicy, tłumaczenie symultaniczne polsko-rosyjskie

02.09.2010 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Miednoje - Uroczystości z okazji 10-lecia otwarcia Cmentarza Polskiego w Miednoje, tłumaczenie konsekutywne polsko-rosyjskie

23-24.08.2010 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Rumunii Vasile Blaga, tłumaczenie konsekutywne polsko-rumuńskie

25.07.2010 - TVP, Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie na antenie w trakcie festiwalu

23.07.2010 - Seminarium "Międzynarodowe Spotkanie Kulturą" w ramach  Jubileuszu 450-lecia założenia  Olecka, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

20.07.2010 - JSF Consulting S- p. z o.o., księgowość, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

07-09.07.2010 - Centrum Symulacji i Gier Komputerowych Akademii Obrony Narodowej, tłumaczenie konsekutywne angielsko-rosyjskie

01-02.07.2010 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA, Spotkanie Ministra Jerzego Millera z Ministrem Spraw Wewnętrznych Rumunii Vasile Blaga, tłumaczenie konsekutywne rumuńsko-polskie

28-30.06.2010 - KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne, tłumaczenie konsekutywne rumuńsko-polskie

11-12.06.2010 - BGŻ SA, Finanse i bankowość, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

16.06.2010 - Izba Celna, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

11.06.2010 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz- Birkenau pod przewodnictwem Ministra Władysława Bartoszewskiego, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

08-09.06.2010 - Europejski Dialog Społeczny, tłumaczenie symultaniczne polsko-rumuńskie

04-05.06.2010 - Konferencja osteologiczna, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

31.05-01.06.2010 - PAIiIZ, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

27.05.2010 - Kancelaria Sejmu, Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP i Dumy Państwowej FR oraz spotkania bilateralne, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

21.05.2010 - Actelion, Konferencja nt. tętniczego nadciśnienia płucnego, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

20.05.2010 - Otwarcie fabryki szkła Euroglas Polska Sp. z o.o., tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

19-20.05.2010 - PKITS, III Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych w Warszawie, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

18.05.2010 - Kancelaria Senatu, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

16-17.05.2010 - II Forum Polska-Rosja, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

15.05.2010 - The human immune system, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-angielskie

14.05.2010 - Konferencja nt. chorób sierocych, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

11.05.2010 - PAIiIZ, Konferencja "Dlaczego Polska - Szanse i możliwości inwestycyjne", tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

09.05.2010 - Telewizja TVP INFO Studio Wschód - wydanie specjalne, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

22-24.04.2010 - Międzynarodowe seminarium szkoleniowe nt. przeciwdziałania dyskryminacji, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

17-18.04.2010 - Telewizja TVP INFO - wydanie specjalne związane z katastrofą w Smoleńsku, tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

09-10.04.2010 - Konferencja osteologiczna, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

16-17.03.2010 - Spotkanie Daewoo Construction and Engeneering z PLNG, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

20.02.2010 - Actelion, Konferencja nt. choroby Niemanna-Picka typu C, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

06.02.2010 - Spotkanie w sprawie losowania drużyn na Euro 2012, tłumaczenie konsekutywne angielsko-rosyjskie

14-15.11.2009 Spotkanie Komisji Sejmowej ds. Zagranicznych z przedstawicielami analogicznej Komisji w Rumunii w budynku Sejmu oraz spotkanie rumuńskich przedstawicieli w/w Komisji z Podsekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta Mariuszem Handzlikiem w Pałacu Prezydenckim, tłumaczenie konsekutywne polsko-rumuńskie i angielsko-rumuńskie

04.06.2009 Spotkanie oficjalne premiera Donalda Tuska z premierem Rumunii Emilem Boc'em, tłumaczenie konsekutywne polsko-rumuńskie

2004-2008 Urząd Miasta Krakowa, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie dla delegacji rządowych Moskwy i Sankt-Petersburga oraz przedstawicieli świata biznesu, negocjacje (podpisanie porozumień o współpracy między Krakowem a Moskwą, Krakowem a Petersburgiem, negocjacje nt. utworzenia połączenia Kraków-Moskwa tanich linii lotniczych Centralwings (LOT) i Atłant-Sojuz itd.), tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie i rumuńsko-polskie

2004-2008 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie dla delegacji rosyjskich

Tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie dla przedstawicieli Banku Światowego nt. kredytu na docieplenie szkół i wprowadzenie nowoczesnych systemów ogrzewania

2003-2005 MITTAL STEEL Poland, tłumaczenie konsekutywne angielsko-rosyjskie i polsko-rosyjskie nt. koksowni i wielkich pieców, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie szkoleń nt. programu SAP oraz standardów SOX w ramach wdrażania szablonu globalnego

2003-2007 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie dla delegacji rosyjskich (również kilkudniowe wyjazdowe) oraz tłumaczenie pisemne rosyjsko-polskie i angielsko-polskie tekstów do publikacji

28-29.11.2006 Narodowy Bank Polski, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie dla delegacji z Kirgistanu w Departamencie Operacji Zagranicznych i Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym nt. zarządzania rezerwami dewizowymi, analizy sytuacji na rynkach finansowych, monitorowania ryzyka rynkowego (kursu walutowego i stopy procentowej) i kredytowego, zarządzania płynnością wraz z parametrami struktury walutowej i inwestycyjnej.

06,09.11.2006 Agencja Rynku Rolnego, tłumaczenie konsekutywne rumuńsko-polskie nt. kwotowania mleka

11-12.10.2006 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konferencja nt. nowych sposobów zwalczania handlu ludźmi, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

21.09.2006 GETIN Bank S.A., tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie dla przedstawicieli sektora bankowego z Moskwy

21-23.09.2005 Budapeszt, Szczyt ministrów infrastruktury Grupy Wyszehradzkiej, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie, rumuńsko-polskie, angielsko-polskie, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie

26.01.2005 60. rocznica wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie wywiadów z byłymi więźniami dla BBC i The Independent, tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie konferencji prasowych

25-28.10.2004 Konferencja Polskiego Czerwonego Krzyża nt. AIDS, HIV i gruźlicy, tłumaczenie symultaniczne angielsko-rosyjskie

23-26.10.2003 Targi Książki w Krakowie, tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polskie na targach, tłumaczenie konsekutywne wywiadu z pisarzami rosyjskimi na żywo na antenie Radia Kraków

13.02.2003 Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, Konferencja prasowa podczas oficjalnej wizyty księcia Michała Hohenzollerna w Polsce przy udziale Ambasadora Rumunii, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami prasy, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie i rumuńsko-polskie

03.04.2002 Uniwersytet Jagielloński, Collegium Novum, wystąpienie akademika Jurija Afanasjewa (rektora Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego MGU), tłumaczenie symultaniczne rosyjsko-polskie

01.02.2001-15.02.2001 Uniwersjada zimowa w Zakopanem, tłumacz osobisty gościa honorowego - Starszego Audytora FISU (Adrian Gagea, Rumunia), tłumaczenie konsekutywne rumuńsko-polskie

31.09.2000 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Międzynarodowa konferencja nt. górnictwa, tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie w czasie wizyt w kopalniach

1997 Detroit, tłumaczenia sądowe (w czasie rozpraw), tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie

© Copyright 2011 Ewa Odrobińska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szablon WWW: GRX.pl